CLI-MA — no namu pārvaldnieka par namu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā (CLImate MAnager)

Namu pārvaldnieku apmācības programmas izstrāde un ieviešana, galveno uzmanību pievēršot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājās (DDzM). Projekta ietvaros tiks sagatavota jauna pieeja zināšanu pārnesei uz Poliju un Latviju no Vācijas, kur ir izstrādāta inovatīva apmācības programma profesionāliem namu pārvaldniekiem. 

Projekts CLI-MA tika aizsākts 2020. gada oktobrī un beigsies 2023. gada martā. Projekts tiek īstenots 2020. gada Eiropas Klimata iniciatīvas programmas ietvaros (www.euki.de). 

Galvenie rezultāti

  1. Pastāvīgas struktūras izveide un to Polijas un Latvijas ieinteresēto pušu pieredzes apmaiņa, kas atbild par namu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā turpmāko apmācību.
  2. Namu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā mācību programmas piemērošana īstenošanai Polijā un Latvijā.
  3. Namu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā mācību programmas sagatavošana un īstenošana Polijā un Latvijā.
  4. Informācijas izplatīšanas un reklāmas stratēģija, lai veicinātu izpratni un pieprasījumu no namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijām, kā arī individuālajiem namu pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem.