You are currently viewing Viens gads CLI-MA projektā: Kas līdz šim ir paveikts.

Viens gads CLI-MA projektā: Kas līdz šim ir paveikts.

Projekts CLI-MA – no mājokļu pārvaldnieka par mājokļu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā tika uzsākts 2020. gada rudenī ar atklāšanas pasākumu tiešsaistē. Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem un ar tiem saistītajiem ceļošanas ierobežojumiem, partneriem Polijā un Latvijā veiksmīgi izdevās parakstīt sadarbības līgumus ar vietējām mājokļu pārvaldītāju organizācijām. Un līdz ar to tika aizsākta Vācijas mājokļu pārvaldītāju apmācības programmas KLIMAVERWALTER adaptācija Polijā un Latvijā.

Projekta ietvaros tika analizēta pašreizējā situācija Polijas un Latvijas mājokļu pārvaldīšanas tirgos. Analīze ietvēra ēku fonda un mājokļu pārvaldīšanas nozares raksturojumu, kā arī energoefektivitātes prasības, finansēšanas un klimata politikas aspektus. Papildus vispārējai informācijai tika veikta aptauja, kura ietvēra 10 jautājumus par mājokļu pārvaldnieku profesionālajām prasmēm, kas vajadzīgas, lai palielinātu ēku energoefektivitāti un mazinātu klimata pārmaiņas.

Aptaujas dalībnieki Polijā tika uzrunāti izmantojot internetportālu Administrator24.info un nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociāciju starpniecību. Anonīmajā aptaujā piedalījās Polijas Nekustamo īpašumu pārvaldnieku asociācija (PSZN), Polijas Nekustamā īpašuma profesiju asociāciju federācija (PFSZN), Podlaskie Nekustamo īpašumu pārvaldnieku asociācija un Warmian-Masurian Nekustamo īpašumu pārvaldnieku asociācija. Kopumā piedalījās 86 īpašumu apsaimniekotāji, no kuriem 65% īpašumu pārvaldīšanas jomā strādā jau vairāk nekā 10 gadus. Valsts īpašuma pārvaldnieka licenci (derīga līdz 2013. gadam) bija saņēmuši 48% dalībnieku, un 42% ir nozares licences vai īpašuma pārvaldnieka sertifikāts. 59% respondentu ikdienā ir iesaistīti dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanā. Pārējie dalībnieki ir dažādu nekustamo īpašumu pārvaldnieki, kas sniedz pakalpojumus īpašniekiem.

Latvijā aptaujā piedalījās kopumā 63 cilvēki, tostarp Latvijas Namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas asociācijas biedri un topošie mājokļu pārvaldnieki. Lielākā daļa (86%) respondentu uzskata, ka viņu turpmākais darbs, visticamāk, būs saistīts ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkās. 39% respondentu jau vismaz vienu reizi ir bijuši iesaistīti ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Tomēr vairāk nekā 60% nekad nav saskārušies ar ēku energoefektivitātes jautājumiem.

Novērtējot savas kompetences attiecībā uz ēku energoefektivitātes pasākumu finansiālajiem, tehniskajiem, juridiskajiem, organizatoriskajiem un komunikācijas aspektiem, tikai 15% līdz 30 % respondentu uzskata, ka viņu kvalifikācija ir pietiekama. Savukārt 50% līdz 70 % domā, ka viņu zināšanas ir daļējas vai nepietiekamas, bet 10% līdz 20% respondentu nav pārliecināti par savām prasmēm. Viszemākais pašnovērtējums ir juridiskajā jomā un tehnisko un finanšu risinājumu jautājumos.

Visi respondenti (95% pilnībā un 5% daļēji) piekrīt apgalvojumam, ka veiksmīgai ēku energoefektivitātes pasākumus īstenošanai, ir nepieciešama dažādu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas aspektu mijiedarbība. Aptaujas rezultātu kopsavilkums ļauj secināt, ka esošo un topošo profesionāļu kvalifikācija ir nepietiekama, ir jāapgūst papildu zināšanas un ir nepieciešama dažādu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas aspektu (piemēram, tehnisko, juridisko, finanšu, organizatorisko, sociālo, komunikācijas) mijiedarbība, lai veiksmīgi īstenotu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Mājokļu pārvaldīšanas tirgus izpētes rezultāti tika prezentēti seminārā “Mājokļu apsaimniekošanas nākotne” 2021. gada 14. aprīlī, kur ieinteresētās personas no Polijas un Latvijas tika aicinātas diskutēt par mājokļu pārvaldītāja turpmāko lomu un nepieciešamajām papildu apmācībām. Starptautiskais pasākums, kas norisinājās vācu, poļu un latviešu valodās, piesaistīja lielu uzmanību un ieskicēja vadlīnijas par jautājumiem, kuri būtu jāiekļauj turpmāko apmācību programmās Polijā un Latvijā.

2021. gada 30. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences “Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regional and Territorial Development ” ietvaros notika vēl viens pasākums, kurā projekta partneri iepazīstināja ar CLI-MA projektu, situāciju Vācijas, Polijas un Latvijas mājokļu tirgos, kā arī ar plāniem 2022. gadam, kad Polijā un Latvijā sāksies pirmās mājokļu pārvaldnieku pilotapmācības pēc projektā izstrādātās jaunās programmas.