Materiały z międzynarodowych warsztatów na Łotwie z dnia 30.09.2021 zorganizowanych w ramach 62. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytetu Technicznego w Rydze

  1. Odpowiedź na wyzwanie dla zarządców nieruchomości mieszkalnych związane z falą renowacji – Knut Höller, Inga Rovbutas, Inicjatywa Na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.)
  2. Sytuacja sektora mieszkaniowego w Polsce – Małgorzata Popiołek, Fundacja Poszanowania Energii
  3. Polityka mieszkaniowa na Łotwie – Iveta Amoliņa, Uniwersytet Techniczny w Rydze (RTU)
  4. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych na Łotwie – Mārtiņš Upītis, Uniwersytet Techniczny w Rydze (RTU)
  5. Sytuacja sektora mieszkaniowego na Łotwie – Ervins Straupe, Stowarzyszenie Zarządzania i Administracji Mieszkalnictwa Łotwy
  6. Porównanie sektora mieszkaniowego w Niemczech, Polsce i na Łotwie – Ineta Geipele, Antra Kundziņa, Jānis Zvirgzdiņš, Uniwersytet Techniczny w Rydze (RTU)