Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych dla zarządców budynków mieszkalnych, koncentrujących się na wdrażaniu środków efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym. Nowe podejście zostanie przygotowane do przeniesienia na Polski i Łotewski grunt z Niemiec, gdzie opracowano innowacyjne szkolenia dla zawodowych zarządców nieruchomości. 

Projekt CLI-MA rozpoczął się w październiku 2020 r. i zakończy się w marcu 2023 r. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (www.euki.de) 2020. 

Oczekiwane rezultaty:

1. Ustanowienie ram stałej wymiany doświadczeń dla interesariuszy w Polsce i na Łotwie, odpowiedzialnych za dalszą realizację szkoleń dla zarządców nieruchomości.

2. Racjonalizacja zakresu programów szkoleń dla zarządców nieruchomości, które mają zostać przeprowadzone w Polsce i na Łotwie.

3. Przygotowanie i wdrożenie programów szkoleń zarządców nieruchomości w Polsce i na Łotwie.

4. Rozpowszechnianie informacji i działania promocyjne, w celu zwiększenia świadomości członków spółdzielni mieszkaniowych i poszczególnych zarządców.