Fundacja Poszanowania Energii

Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł. Cele realizujemy poprzez szkolenia audytorów energetycznych i użytkowników energii, publikacje podręczników i arkuszy kalkulacyjnych, udzielając porad, wykonując ekspertyzy, pomagając wdrażać innowacje w przedsiębiorstwach, współpracując z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także występując na konferencjach i popularyzując wiedzę w szkołach i na uczelniach wyższych.

Adres:

ul. Świętokrzyska 20

Warszawa, Polska

https://fpe.org.pl/

Kontakt:
cli-ma@fpe.org.pl
tel. 22 50 54 661

Politechnika w Rydze, Instytut Inżynierii Lądowej i Gospodarki Nieruchomościami

Politechnika w Rydze stała się nowoczesną uczelnią o międzynarodowej renomie, która prowadzi konkurencyjne działania badawcze na arenie międzynarodowej i współpracuje z renomowanymi międzynarodowymi instytucjami badawczymi. Instytut Inżynierii Lądowej i Gospodarki Nieruchomościami (ICEREE) prowadzi istotne badania dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego środowiska gospodarczego i pracy, ekonomiki budownictwa oraz ekonomiki i zarządzania nieruchomościami, rozwoju miast i regionów, a także gospodarki ekologicznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, które są silnie powiązane z aspektami efektywności energetycznej i zmian klimatycznych. ICEREE posiada doświadczenie we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także organizacjami pozarządowymi w projektach międzynarodowych i krajowych.

Adres:

ul. Kalku 1

LV-1050, Ryga

Łotwa

https://www.rtu.lv/

Kontakt:
cli-ma@rtu.lv

Inicjatywa Na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.)

IWO z sukcesem zrealizowało kilkanaście projektów dotyczących transferu wiedzy między Niemcami a krajami Europy Wschodniej. Doświadczenie w angażowaniu interesariuszy, orzecznictwie i wspieraniu zmian ram prawnych będzie miało korzystny wpływ na działania związane z realizacją projektu CLI-MA w Polsce. Niedawno IWO zakończyło inny projekt z Inicjatywy EUKI na Litwie, podczas którego zorganizowano i zapewniono szkolenia zawodowe dla pracowników samorządów. Szerokie doświadczenia zdobyte poprzez działalność biznesową oraz liczne projekty pomogą osiągnąć cele projektu CLI-MA.

Adres:

Friedrichstrasse 95

10117 Berlin

Niemcy

www.iwoev.org

Kontakt:
Knut Höller 
hoeller@iwoev.org

Franziska Reute
rovbutas@iwoev.org