Partnerzy wspierający

Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości. Porady dla zarządzających, właścicieli nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa MEDIUM powstała w 1993 roku. Dziś funkcjonujemy na różnych obszarach aktywności medialnej, zajmując się tematyką budownictwa, instalacji i elektrotechniki a także zarządzania nieruchomościami oraz jednostek specjalnych.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie powstało w 1998 roku. Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości członka PSZN, jako kompetentnego specjalisty działającego na rzecz właścicieli nieruchomości z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z Kodeksem Etyki.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych działa już od 1998 r. Głównym celem PFSZN jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w ramach zarządzania i administrowania, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałości o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej. Nasz cel realizujemy między innymi poprzez kształcenie kadr w zakresie szeroko rozumianego gospodarowania nieruchomościami.