Prezentacja projektu CLI-MA na XI Forum dla Zarządców Nieruchomości w Warszawie

Prezentacja projektu CLI-MA na XI Forum dla Zarządców Nieruchomości w Warszawie

7 września 2021 r. redakcja czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu administrator24.info, po raz jedenasty zorganizowała w Warszawie Forum dla Zarządców Nieruchomości.

Jednym z prelegentów podczas wydarzenia był Andrzej Rajkiewicz, Kierownik projektu CLI-MA. Podczas wykładu wygłaszanego w panelu poświęconym finansowaniu modernizacji budynków po raz pierwszy publicznie zaprezentował założenia przygotowywanego w ramach projektu szkolenia dla zarządców nieruchomości w zakresie ograniczania zmian klimatycznych wywoływanych przez budynki.

Andrzej Rajkiewicz, Kierownik projektu CLI-MA

W Forum udział wzięli również przedstawiciele partnerów wspierających działania Fundacji Poszanowania Energii w projekcie – Jolanta Janasik, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Jacek Janas, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie.

Jacek Janas (PSZN), Jolanta Janasik (PFSZN)
Przedstawiciele Partnerów wspierających projekt CLI-MA
Bogusława Wiewiórowska-Paradowska, grupa MEDIUM
Przedstawiciel Partnera wspierającego projekt CLI-MA