Rekrutacja uczestników pilotażowego kursu “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”

Rekrutacja uczestników pilotażowego kursu “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”

Informujemy, że w ramach projektu uruchomiona została w Polsce rekrutacja uczestników pilotażowego kursu “Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu”.

Kurs pilotażowy odbędzie w dniach 10-12 stycznia 2022 r. i jest przeznaczony dla czynnych zawodowo zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Fundacja Poszanowania Energii, lider projektu CLI-MA, organizację kursu powierzyła Grupie Medium – wydawcy miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu www.administrator24.info.

Chęć udziału w kursie pilotażowym można zgłaszać do dnia 15 listopada 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.