Rok z projektem CLI-MA: Dotychczasowe osiągnięcia
Living with tree drought, Crack ground drought.

Rok z projektem CLI-MA: Dotychczasowe osiągnięcia

Projekt CLI-MA – Zarządca nieruchomości jako zarządca klimatem w budynku i jego otoczeniu rozpoczął się późną jesienią 2020 r. wydarzeniem inauguracyjnym online. Nawet w obliczu wyzwań spowodowanych pandemią Covid-19 i związanymi z nią ograniczeniami w podróżowaniu, partnerom w Polsce i na Łotwie udało się podpisać umowy o współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami zarządców budynków mieszkalnych. Tym samym partnerzy projektu dostali zielone światło na rozpoczęcie procesu adaptacji – dla potrzeb rynku  polskiego i łotewskiego, niemieckiego programu szkoleniowego dla zarządców budynków KLIMAVERWALTER.

Projekt rozpoczął się od analizy obecnej sytuacji na polskim i łotewskim rynku sektora mieszkaniowego. Przeanalizowano charakterystykę zasobów budowlanych i rynku zarządców nieruchomości, a także standardy efektywności energetycznej, finansowanie i politykę klimatyczną. Oprócz ogólnych danych na temat rynków przeprowadzono również ankietę składającą się z 10 pytań dotyczących umiejętności zawodowych potrzebnych do zwiększenia efektywności energetycznej i łagodzenia zmian klimatycznych.

Polscy respondenci zostali zaproszeni do udziału w ankiecie za pośrednictwem portalu Administrator24.info oraz poprzez stowarzyszenia zarządców nieruchomości. W anonimowym badaniu wzięły udział: Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (PSZN), Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

Na Łotwie w badaniu wzięły udział łącznie 63 osoby, w tym Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania i Administracji Mieszkalnictwa Łotwy oraz przyszli zarządcy budynków mieszkalnych/zarządcy klimatu. Większość (86 procent) respondentów uważa, że ich przyszła praca z dużym prawdopodobieństwem będzie związana z wdrażaniem środków efektywności energetycznej w budynkach. 39 procent respondentów było już przynajmniej raz zaangażowanych we wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej budynków. Jednak ponad 60 procent z nich nigdy nie było zaangażowanych w tego typu działania.

Oceniając własne kompetencje w zakresie finansowych, technicznych, prawnych, organizacyjnych i komunikacyjnych aspektów wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, od 15 do 30 procent respondentów uważa swoje kwalifikacje za wystarczające, natomiast od 50 do 70 procent uważa swoją wiedzę za częściową lub niewystarczającą. Od 10 do 20 procent respondentów nie potrafiło ich ocenić. Ocena własnych kompetencji jest najniższa w dziedzinie prawa oraz w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i finansowych.

Wszyscy respondenci (95 procent w pełni i 5 procent częściowo) zgadzają się z tezą, że znajomość różnych aspektów zarządzania nieruchomościami jest niezbędna do skutecznego wdrożenia środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Podsumowanie zebranych danych prowadzi do wniosku, że kwalifikacje obecnych i przyszłych specjalistów są niewystarczające i konieczne jest zdobycie przez nich dodatkowej wiedzy oraz że znajomość różnych aspektów zarządzania nieruchomościami (np. technicznych, prawnych, finansowych, organizacyjnych, społecznych, komunikacyjnych) jest niezbędna do skutecznego wdrożenia środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Wyniki badania rynkowego zostały zaprezentowane podczas warsztatów “Przyszłość zarządzania budynkami mieszkalnymi” w dniu 14 kwietnia 2021 r., gdzie interesariusze z Polski i Łotwy zostali zaproszeni do dyskusji na temat przyszłej roli zarządcy budynków mieszkalnych i wymogach dodatkowych szkoleń.

Podczas gdy większość roku upłynęła na wewnętrznych pracach nad programem szkoleniowym, to mimo tego 30 września 2021 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach 62. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Politechniki Ryskiej “Naukowe problemy inżynieryjnej ekonomiki budownictwa i nieruchomości, rozwoju regionalnego i terytorialnego”. Partnerzy projektu przedstawili projekt CLI-MA, sytuację na niemieckim, polskim i łotewskim rynku mieszkaniowym oraz plany na rok 2022, kiedy to rozpoczną się pierwsze pilotażowe szkolenia w Polsce i na Łotwie.